Rühmatöö. Lugege läbi Katrin Tammiku luuletus „Simson”.
Tõmmake teie meelest olulistele sõnadele joon alla.
Valige oma rühmast välja Simsoni kõne lugeja.
Ülejäänud teksti harjutage kooris.
Kandke luuletus klassis ette (allajoonitud sõnu rõhutage või lugege neid sosinal).
 
Simson
 
„Surgu mu hing ühes vilistitega!”
Ja sidusid nad siis ta käsist, jalust,
suur sammassaal täis voolas vilisteid
ning üha-ikka juurde tulvas neid.
Eks olnud kokkutulekuks neil alust.
 
Ei arutlenud Simson surmavalust,
ta meelekindlust toitis mõtteleid.
Seal pisut lõbustanud pööraseid,
ta luba sambaid puudutada palus.
 
„Oo, Looja, maksmaks kätte selle eest,
et pöeti mind ja tühjaks tehti silmad,
veel ainus kord sa ärata mus mees!”
 
 Ja näe, siis see, kes silmavalgest ilma,
seal põrmu surus lossi kandnud toed
ning varing rõhus surnuks inimsoed.