Võrdle Jacob Cornelisz van Oostsaneni ja William Sydney Mounti pilte „Saul ja nõid Endor”
(jälgi situatsiooni, detaile, ˛este jm).