August Gailiti romaan „Toomas Nipernaadi”. Loe läbi peatükk „Seeba kuninganna” ja koosta mõtisklus teemal „Oh seda elu!”.