Maailma loomine Häälestusülesanne  Ülesanne
I. Esimeses Moosese raamatus on kirjas kaks erinevat lugu inimese loomisest.
1. Loe läbi Debora Vaarandi luuletus Aadamast ja Eevast ning vasta küsimustele.
 
Oh, Aadam!
 
Just alles looja sõrm ta lõi,
ta juuksed lehvisid kui kallid kangad.
Ja Eevakese õuna sisse lõi
ta oma noored naervad hambad.
 
Siis ohakad, siis rakkus käed tal,
kui vaene eesel tööd ta murrab ränka.
Üks lenduv hetk siin taeva palge all,
et saada jälle halliks savikänkraks.
 
 
Kuidas sündis Aadam?
Miks hammustas Aadam õuna?
Miks Aadam murdis tööd teha kui vaene eesel?
Millise tähenduse annad värsireale „et saada jälle halliks savikänkraks”?
 
2. Kirjuta piiblilegendi põhjal luuletus „Oh, looduse kroon!”
Ja Jumal ütles: ”Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!” Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: ” Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”Ja Jumal ütles: ”Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!” (1Mo 1:5-29)