Loe läbi M. Underi piibliaineline ballaad „Tuudaimi-marjad”.
Under, M. Mu süda laulab. -Tallinn. Kirjastus Eesti Raamat.1984. Lk 252-256
 
1. Poetess näeb Jaakobi ja Raaheliga seotud sündmustikku läbi Lea silmade. Kuidas?
 
2. Piiblis on kirjas, et Lea andis Raahelile lemmemarju.
M. Under kasutab ballaadis tuudaimi-marjade nime.
Tuudaimi-marjade sünonüümiks on mõnikord peetud ka alrauni.
 
Mis on tuudaim?
Mis on alraun?
( Kiik, H. Maailma viljad. – Tallinn. Kirjastus Valgus. 1989. Lk 260 ja lk 510 )