I. Kirjuta kolm süüdistuskõnet, mis lähtuvad üksteisele süü kaela veeretamisest: Jumal süüdistab Aadamat → Aadam Eevat → Eeva madu.

II. Kaks eesti poetessi - Marie Under ja Kersti Merilaas - on kirjutanud Aadamast luuletuse. 
1. M. Under kasutab oma tekstis tema-vormi. Põhjenda, mida märkab kõrvalvaataja. 
2. K. Merilaas kasutab oma tekstis mina-vormi. Põhjenda, mille üle juurdleb Aadam.

Marie Underi sonett ”Aadam”

Vast pääsnud Meistri käe alt,
rõõmujalu ta astus reipalt samme esimesi,
veel kõditamas sõõrmeid Looja hõngu mesi –
sestsamast lõhnas kogu seedrisalu.

Jões mõõtis oma saledust, kus kalu
ta vaatles vilkaid; peegliks muutus vesi;
Kui viimsed mullajäljed niudelt pesi –
sääl äkki ribides: mis magus valu!

Ja nägi. Silmarõõmu ülekeeva
lõi esimeseks soojaks sõnaks: Eeva!
tal hingeldades äsjavoolit suu.

Lõi Eeva valla kuldse juustekuue,
Tõi vastu oma ihu tuliuue
all punast nõretava õunapuu.

Kersti Merilaasi luuletus ”Aadam”

Kui Sinu käsi kord mu kuuma pead
kui halba astjat põrmust kokku potsis,
siis samast põrmust õigust, tõtt ja head
mu süda hardalt nagu imet otsis.

Küll taevaid valitseb Su vägev troon,
maa on Su pühaduse jalgejäri:
mis mina ahastuses mullast loon –
ei, sellest Sina midagi ei päri.

Mu näo eks teinud rohkem looja näoks
töö, ohakad ja neetud kibuvitsad?
Su seadused mu jaoks
on kitsad!

Ma tean, et see, mis kiusamas mind käib,
ei ava end su paradiisi kullas:
tee õigem näib
mus eneses ja mullas.

Ja kui siis Sinu viha surma tõi,
mis inimsool kui raske udu loorus,
näe, üle maa kui päike loitma lõi
mu igavesti surematu noorus.

III. Hando Runnel on kirjutanud loo “Madu”. Kuidas tõlgendab kirjanik tuntud piiblilegendi?

 ”Kus sa oled?” küsis Eeva pärast seda, kui ta oli õuna hammustanud.
Ta küsis madu, sest tema meelest oli madu äsja siin olnud, talle õuna andnud ning sellesse salvamist õpetanud. Aga nüüd polnud madu ega kedagi. Eeva oli ihuüksi.
”Kus sa oled?” küsis ta kõheldes, aga ootevalmilt.
”Ma olen siin… kõiges ja kõikjal,” kuulis ta häält ütlemas, alandlikku, aga põnevat.
See oli tõepoolest madu! Eeva süda läks kergeks: tema ei vastutanud millegi eest!

Runnel, H. Mõõk ja peegel. - Tallinn. Kirjastus Eesti Raamat. 1988. Lk 147.

IV. Marie Under on öelnud: “Nagu kroonikal, legendidel ja kirjandusliikidel on oma erilised stiilid, nii on see ka piiblil, mida peaks tõlkimisel säilitama. Piibli keelt iseloomustavat arhailisust, pühalikkust ja ülevust ning selle luulehõngu ei tohiks liig moodsate väljendustega “literatuurseks” muuta; samuti ja mitte tarbe-või argipäevakeele tasemele viia.”

Ülesanne: Leia piiblitekstist näiteid arhailise ja luulehõngulise väljenduslaadi kohta.
Kirjuta mõlema kohta vähemalt kaks näidet. 

arhailine väljendus:
1.
2.

luuleline väljendus:
1.
2.

Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine ja ei häbenenud mitte.
Aga madu oli kavalam kui kõik elajad, kes välja peal ning kelle Jehoova Jumal oli teinud, ja ta ütles naise vastu: "Ons see nõnda, et Jumal on ütelnud: teie ei tohi ühestki rohuaia puust süüa?" Ja naine ütles mao vastu: "Küll meie sööme rohuaia puude viljast, aga selle puu viljast, mis keset aeda, on Jumal ütelnud: “Teie ei tohi mitte sest sellest süüa ega tema külge puutuda, et te ei sureks!" Ja madu ütles naise vastu: "Teie ei pea mitte surma surema. Sest Jumal teab, et sel päeval, kui teie sest sööte, teie silmad lahti saavad ja saate kui Jumal ning tunnete head ja kurja." Ja naine nägi, et puu hea oli roaks, ja et ta silmadele himu tegi, ja et puu oli armas, et ta pidi targaks tegema; siis võttis ta tema viljast ja sõi, ja andis ühtlasi ka oma mehele, ja tema sõi.
Siis said nende mõlemate silmad lahti ja nemad tundsid endid alasti olevat, ja nemad õmblesid viigilehti kokku ja tegid enestele põlled. Ja nemad kuulsid Jehoova Jumala häält, kes sinna ja tänna käis rohuaias, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine pugesid endid Jehoova Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja Jehoova Jumal hüüdis Aadamat ja ütles tema vastu: "Kus sa oled?" Ja tema ütles: "Ma kuulsin su häält rohuaias ning kartsin, sest ma olen alasti; seepärast pugesin ma eest ära!"
Ja ta ütles: "Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Kas sa oled söönud puust, millest mina sind keelasin söömast?" Ja Aadam ütles: "Naine, kelle sa mulle abikaasaks andsid, seesama andis mulle puust ja ma sõin." Ja Jehoova Jumal ütles naise vastu: "Miks sa seda oled teinud?" Ja naine ütles: "Madu pettis mind ja mina sõin." Ja Jehoova Jumal ütles mao vastu: "Et sa seda tegid, siis oled sa ära neetud kõikide lojuste seas, kes välja peal; oma kõhu peal pead sa käima ja põrmu sööma kõige oma eluaja! Ja ma tahan vihavaenu tõsta sinu ja naise vahele ja sinu seemne ja tema seemne vahele; seesama peab su pea rõhuma, ja sina võtad temal kanna rõhuda." (1Ms 2:25, 3:1–15)