Matteuse evangeeliumis on kirjas, kuidas Jeesus läks mäele, istus ning pidas Mäejutluse, jagades oma jüngritele õpetussõnu.

1. Koosta Mäejutluse katkendite ja Villem Ridala regivärsside võrdlev analüüs. 
2. Valige endi hulgast eeslugeja ning kandke V. Ridala regivärsid ette.

Meie Isa palve
 
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
(Mt 6:9-13)
 
V. Ridala regivärsid:
Te pe`ate nii paluma,
Ülimista hüüdamaie,
Anumaie Armulista:
Isa meie taeva`assa,
Üliilmussa Isanda,
Looja pilvede peralla,
Pühendud nimesi saagu,
Aunimesi, Armuline,
Sinu riiki tulgu meille,
Valdkondasi läheku.
Sinu tahtu taevaline
Sinitaevassa sugegu,
Ilmussa ülimisissa,
Nii kui maalla, maailmassa,
Ilmusis inimesissa.
Anna meille leib tänane,
Igapäevane ja`ota;
Anna andeks meie võlga,
Lase lahjaksi tegumme,
Kui anname ande´eksi,
Lahjaksi laseme muille.
Ära saada kiusatusse,
Hukutele hukatusse;
Päästa kurjasta, pahasta,
Hoia meida õela eesta!
Su on riiki, valdkonda,
Vägi, võimus, valda kõiki,
Au ilu, igine hiile,
Igavest, igiajani!”
 
Murdesõnade selgitus:
hiile – lõke, hõõguv süsi; hiilgus, valgus
igine – igavene, põline, igavikuline
lahjaksi laskma – andeks andma, andestama
 
Ridala.V. Püha rist. – Tallinn. Eesti Kirikute Nõukogu. 2005. Lk 62
 
Valgus ja pimedus
 
Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
(Mt 6:22-23)
 
V. Ridala regivärsid:
Silma on ihusi küünal,
Keha kõige lühterisi,
Valgus, ilmune ilusi.
Kui on silma selgekene,
Nägu tarka ja terane,
Siis on selge`e ihusi,
Keha kõiki korraline.
Kui on silmasi kadalad,
Seletus sõgenud, kurja,
Nägu nappi, nõrgukene,
Silmavalgus vaevaline,
Siis on su ihu pimeda,
Kadala kehasi kõiki.
Kui on valgus sus sõgedus,
Mõrki silmasi seletus,
Nägu pilkane pimedus,
Mis on siis sõgedus suuri,
Ilma ilmatu valutus,
Ilma pilkane pimedus?
 
Murdesõnade selgitus:
kadal – vilets, armetu; hädine, nõrk
sõge – pime, nägemisvõimetu inimene
 
Ridala.V. Püha rist. – Tallinn. Eesti Kirikute Nõukogu. 2005. Lk 55-56
 
Ülim käsk
 
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.
(Mt 7:12)
 
V. Ridala regivärsid:
Mida soovite, tahate,
Et peaks teille tehtamaie,
Osaksi osutama,
Seda tehke teisillegi,
Saatage osaksi muille!
 
Ridala.V. Püha rist. – Tallinn. Eesti Kirikute Nõukogu. 2005. Lk 59
 
Kaks teed
 
Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.
(Mt 7:13-14)
 
V. Ridala regivärsid:
Nii on säätud säädusessa,
Pühas prohvetis pajatud:
Kaege kitsasta väravad,
Nõudage ahasta usta,
Minge säält väleje sisse,
Käige sisse kärme´este!
Lai on patu tee, tänava,
Lai on uksi hukatuse,
Vallatsem värava Põrgu.
Palju sinna saabujida,
On uksille hulkujida,
Väraville veerejida,
Ei lee säälta pöörajida,
Ei koduje käänajida,
Taas tagasi saabujida.
Elu tee on ahtakene,
Värav vaene vaimuriiki,
Kitsuke igitse õnne,
Vähe on minijid sinna,
Veel vähembi leidajida,
Väraville veerejida,
Ukseje osa`ajida!
 
Murdesõnade selgitus:
ahas - kitsas
igine – igavene, igavikuline
valla – lahti, avali
 
Ridala.V. Püha rist. – Tallinn. Eesti Kirikute Nõukogu. 2005. Lk 59